Czcionka:
A A A
Kontrast:
A A A A
Idź do oceanwinds.com

Korzyści

Inwestycja, która służy społeczności, gospodarce i środowisku

@Otary
O Projekcie

Korzyści płynące
z projektu

Morskie Farmy Wiatrowe to długofalowe inwestycje, które przyniosą korzyści w pięciu wymiarach

01

Czysta energia
i nowe możliwości

Ponad 5 000 nowo utworzonych miejsc pracy

Źródło czystej energii, która może zasilić około 720 tys. gospodarstw domowych rocznie

02

Napęd dla
gospodarki

Rozwój nowej branży w Polsce i jej łańcucha dostaw

Promocja polskich producentów i dostawców technologii związanych z MFW na świecie

Tworzenie nowych kompetencji na rynku pracy

03

Wsparcie dla
społeczności lokalnej

Inwestycje w działania na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju miast w województwach nadmorskich

Wsparcie rynku pracy i przedsiębiorczości lokalnej

Znaczne wpływy z podatków do budżetów samorządowych i budżetu państwa

04

Energia przyjazna
dla środowiska

Nieinwazyjne dla środowiska i zdrowia ludzkiego pozyskiwanie energii

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, walka ze zmianą klimatu

Usytuowanie wiatraków w odległości ponad 23 km od linii brzegowej nie zakłóci pięknego, nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża

05

Transformacja
energetyczna

Najbardziej efektywne odnawialne źródło energii

Miliony ton CO2 mogą zostać zaoszczędzone w okresie eksploatacji morskiej farmy wiatrowej

Dla Społeczności lokalnej

Morska farma wiatrowa BC-Wind zlokalizowana jest na morzu na wysokości miejscowości Choczewo i Krokowa w województwie pomorskim. Infrastruktura do wyprowadzenia mocy z naszego projektu zlokalizowana będzie w całości w gminie Choczewo.

Wiedząc jak nasza inwestycja jest ważna dla systemu energetycznego i tzw. zielonej transformacji, jednocześnie rozumiemy, że wpłynie ona na zmianę krajobrazu i życie mieszkańców gminy i regionu. Dlatego od 2020 roku czy praktycznie od początku naszych działań w Polsce, prowadzimy proaktywny dialog z interesariuszami lokalnymi, biorąc udział w szeregu spotkań informacyjnych z lokalnymi władzami i mieszkańcami gminy Choczewo. Ponadto, Ocean Winds wsparła też lokalne projekty edukacyjno-infrastrukturalne.

Do końca trwania naszej inwestycji planujemy kontynuować obecnie prowadzony, konstruktywny dialog z lokalną społecznością.

Tym bardziej, że projekt morskich farm wiatrowych wzmocni znacznie budżet gminy i regionu, stworzy okazję do rozwoju lokalnej gospodarki i pobudzi rynek pracy.

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie?
Napisz mail na adres:
aleksandra.jampolska@oceanwinds.com

Dla Środowiska

Budowa morskich farm wiatrowych realizowana jest na morzu i na lądzie i w naturalny sposób wpłynie na środowisko naturalne jak każde przedsięwzięcie infrastrukturalne.

Aby mieć ten proces pod ścisłą kontrolą i wdrożyć najskuteczniejsze dostępne rozwiązania technologiczne, każdy inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia min. dwuletniego monitoringu oddziaływania na środowisko.

Raport z monitoringu przedkładany jest do oceny przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przed wydaniem decyzji, w której jasno wskazane są zabezpieczenia, jakie firma musi zastosować, aby zminimalizować wpływ na naturalny habitat w części lądowej i morskiej. Później, na etapie eksploatacji farmy prowadzony jest stały monitoring w celu zabezpieczenia krajobrazu.

Standardem we wszystkich inwestycjach prowadzonych przez OW jest dbałość o dochowanie najwyższych norm środowiskowych i działanie w myśl zrównoważonego rozwoju.

Dla Rybołówstwa

Lokalizacja turbin wiatrowych na morzu powoduje, że ważnym interesariuszem inwestycji stają się środowiska rybackie oraz związane z transportem i żeglugą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – morskie farmy wiatrowe mogą powstać jedynie w tzw. Wyłącznej Strefie Ekonomicznej w ściśle określonych miejscach na podstawie wniosków o pozwolenia lokalizacyjne (tzw. wznoszenie sztucznych wysp). Aby zrównoważyć interesy różnych branż, dla polskiej części Morza Bałtyckiego powstał Plan Zagospodarowania Obszarów Morskich.

Dodatkowo Ocean Winds jako sygnatariusz tzw. Sector Deal dla branży offshore w Polsce, bierze aktywny udział w pracach wszystkich najważniejszych grup roboczych, poświęconych wpływowi morskiej energetyki wiatrowej na rybołówstwo.

W połowie 2021 roku firma zorganizowała też spotkania informacyjne, do udziału w których zaprosiła przedstawicieli największych stowarzyszeń rybackich. W kolejnych latach planowane są działania angażujące rybaków w otwarty dialog na temat przyszłości ich działań po uruchomieniu morskich farm wiatrowych.

Korzyści

Edukacja

Bardzo ważnym elementem tzw. łańcucha dostaw jest dla nas edukacja i to możliwie od najwcześniejszych lat. Aby zapobiec dalszym zmianom klimatycznym na naszej planecie, warto edukować dzieci (i nie tylko), czym są odnawialne źródła energii i jakie korzyści przyniesie ich powszechny rozwój.

Z drugiej strony, morska energetyka wiatrowa dopiero się rozwija w Polsce, a już wiemy jak wielu specjalistów z różnych branż będzie potrzebowała zatrudnić. Stąd, równolegle z prowadzeniem inwestycji, działamy na rzecz kształcenia przyszłych kadr do realizacji projektów offshore wind.

Program edukacyjny "Kariera z Wiatrem"

Kierowana do uczniów szkół zawodowych i o profilu energetycznym w województwach śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim, ma na celu wyposażenie uczniów w wiedzę na temat morskiej energetyki wiatrowej i ukierunkowanie ich do zawodów z nią związanych. Projekt realizowany od września 2021 roku.

Czytaj więcej

Wsparcie OW dla Konkursu MEWy

Trendy i Wizje Rozwojowe Morskiej Energetyki Wiatrowej – organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ocean Winds w ramach nagród ufundowała dwójce laureatów programy stażowe, po których zakończeniu pozyskaliśmy dwoje nowych specjalistów do zespołu.

Czytaj więcej

Wind Experts – edukacja o energii z wiatru

Międzynarodowy, pilotażowy program dla dzieci w wieku 8-12 lat. Szkoły podstawowe wyposażone są w materiały edukacyjne do przeprowadzenia dwóch lekcji o morskiej energetyce wiatrowej i OZE. Dodatkowo akcja obejmuje quiz sprawdzający zdobytą wiedzę oraz konkurs z nagrodami. I edycja Wind Experts realizowana jest w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej

Program Absolwent OW

Prowadzony od 2020 roku międzynarodowy program dla studentów kierunków technicznych, który jest własną inicjatywą Ocean Winds. W ramach programu do polskiego projektu BC-Wind trafiły już dwie osoby, które wspomagają nasz zespół w zakresie projektowania fundamentów i inżynierii elektrycznej.

Czytaj więcej