Czcionka:
A A A
Kontrast:
A A A A
Idź do oceanwinds.com

Ocean Winds otrzymał decyzję środowiskową dla morskiej farmy wiatrowej BC-Wind na Bałtyku

Ocean Winds, firma założona jako joint venture 50/50 przez światowych liderów branży energetycznej – EDPR i ENGIE, uzyskała tzw. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, (w skrócie: decyzję środowiskową), pozytywnie kończącą proces oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind. Inwestycja o mocy do 400 MW ma powstać ok. 23 km na północ od gmin Choczewo i Krokowa, w województwie pomorskim.

Otrzymanie decyzji środowiskowej znacząco przybliża Ocean Winds do realizacji pierwszej farmy wiatrowej Ocean Winds na polskim Bałtyku. Decyzja środowiskowa jest dla nas ważnym kamieniem milowym w realizacji projektu BC-Wind. Teraz koncentrujemy się na kolejnych fazach inwestycji, w szczególności na zabezpieczeniu umów z firmami w łańcuchu dostaw zgodnie z docelowym harmonogramem projektu.” – mówi Grzegorz Górski, COO firm

„Od 2019 roku przeprowadziliśmy szereg kompleksowych badań, w które zaangażowanych było ponad 160 ekspertów, 15 jednostek pływających, zdalnie sterowany pojazd podwodny i specjalistyczny samolot. Przebadaliśmy znaczny obszar o powierzchni 298 km2 i zebraliśmy informacje o 140 różnorodnych obiektach osiadłych na dnie Bałtyku, z czego 72 zaklasyfikowano jako formy geologiczne i 6 rozpoznano jako wraki statków. – podkreśla Kacper Kostrzewa, Dyrektor Projektu BC-Wind.

Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego zebrano informacje m.in. o głazowiskach, liniach kablowych, charakterystycznych utworach geologicznych czy lokalizacjach zalegających na dnie wraków. Informacje te mogą mieć bezpośredni wpływ na ostateczne rozmieszczenie turbin.
Badano również występowanie ptaków morskich i migrujących nad obszarem planowanej inwestycji, aktywność nietoperzy i obecność ssaków morskich. Analizowano ją za pomocą między innymi podwodnych detektorów akustycznych, a także wykonując loty samolotem obserwacyjnym. W ramach badań przeprowadzono również monitoring hydrologiczny i meteorologiczny z uwzględnieniem przepływów morskich, pobrano i zbadano ponad 1700 litrów wody morskiej na potrzeby analizy jakości wód powierzchniowych i przydennych.

Morska farma BC-Wind jest realizowana zgodnie z harmonogramem. W 2013 roku zostało wydane pozwolenie lokalizacyjne dla C-Wind oraz B-Wind (tzw. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych), a w 2019 r. uruchomiono badania środowiskowe (niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne). Rok później zakończono wstępne badania geologiczne dna morskiego i Spółka otrzymała warunki przyłączenia do sieci (wydane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne). W 2021 r. złożono raport i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskano pozwolenie na układanie i utrzymanie kabli podmorskich dla infrastruktury przyłączeniowej. Ważnym etapem inwestycji było zakończenie dwuletniej kampanii pomiaru wietrzności i podpisanie umowy o przyłączeniu do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jak również uzyskanie prawa do kontraktu różnicowego (tzw. CfD). W maju bieżącego roku została podpisana umowa wstępna dzierżawy portu we Władysławowie pod bazę serwisową dla morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Ocean Winds planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind w 2027 roku.

Aktualności

Podobne
artykuły

Wszystkie
30 maja

We Władysławowie powstanie baza serwisowa morskiej farmy wiatrowej Ocean Winds

Realizowana przez firmę Ocean Winds, morska farma wiatrowa BC-Wind coraz bliżej pozyskania portu serwisowego na czas…

Czytaj więcej
14 września

„100 pytań do Ocean Winds”– udane spotkanie dla potencjalnych dostawców branży morskiej energetyki wiatrowej

13 września 2023 r. Ocean Winds (OW), jeden z globalnych liderów branży morskiej energetyki wiatrowej,…

Czytaj więcej