Czcionka:
A A A
Kontrast:
A A A A
Idź do oceanwinds.com

Zakończenie kampanii badań geofizycznych i geotechnicznych na morzu w projekcie BC-Wind

  • Kampania geotechniczna i geofizyczna na morzu jest kluczowym etapem przy projektach morskich farm wiatrowych. Obejmuje szereg kompleksowych badań mają-cych na celu zrozumienie warunków gruntowych i geologicznych na dnie morskim w wybranym obszarze.
  • Te badania są niezbędne dla właściwego zaprojektowania i zbudowania infrastruktury morskiej, zapewniając nie tylko jej bezpieczeństwo, ale także efektywność eksploatacji farmy wiatrowej.

W marcu br. zostały osiągnięte dwa istotne etapy w projekcie morskiej farmy wiatrowej BC-Wind rozwijanej przez Ocean Winds w polskiej części Bałtyku. Kampania badań dna morskiego w lokalizacji BC-Wind oraz korytarza kabli eksportowych została zakończona po prawie 12 miesiącach in-tensywnej pracy. Dodatkowo, na koniec miesiąca zakończyła się kampania badań geofizycznych i geotechnicznych nearshore, trwająca niecałe 9 miesięcy.

W tym czasie przeprowadzone zostały badania geofizyczne i geotechniczne, w tym batymetria obszaru farmy, odwierty z poborem próbek gruntu oraz badania sondą CPTu, która wykorzystuje sondę stożkową do penetrowania dna morskiego, umożliwiając wnikliwe zrozumienie jego właściwości mechanicznych i geologicznych. Wykonawcą prac badań offshore była firma Gardline Ltd, na-tomiast badań nearshore Grupa Geofusion sp. z o.o.

„Zakończona niedawno kampania badań dna morskiego jest dla nas istotnym momentem w rozwo-ju morskiej farmy wiatrowej BC-Wind. Pozyskane wyniki dostarczą nam niezbędnych danych do podejmowania dalszych decyzji technicznych i biznesowych. Projekt realizowany w ramach I fazy, przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w naszym regionie, co przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności, stawiąc krok w kierunku zrówno-ważonej transformacji energetycznej.” – skomentował Kacper Kostrzewa, Dyrektor Projektu BC-Wind

Horizon Geodiscovery podczas pracy, źródło: Ocean Windws (OW)

To kluczowe informacje dla bezpieczeństwa i efektywności budowy infrastruktury morskiej. Przez ostatnie tygodnie intensywnej pracy, pomimo wymagających warunków na morzu, załoga statków zdołała zrealizować wszystkie zaplanowane badania w założonym terminie. W ramach operacji zo-stały wykorzystane cztery statki: Ocean Observer do badań batymetrii oraz Ocean Vantage, Hori-zon Geobay i Horizon Geodiscovery do badań geotechnicznych. Te jednostki morskie, przeznaczając ponad 4,5 tysiąca godzin na morzu, aktywnie uczestniczyły w przeprowadzeniu precyzyjnych po-miarów i analiz. Za porty operacyjne podczas kampanii posłużył w głównej mierze port w Gdańsku oraz dodatkowo port w Kiel (Niemcy).To kluczowe informacje dla bezpieczeństwa i efektywności budowy infrastruktury morskiej. Przez ostatnie tygodnie intensywnej pracy, pomimo wymagających warunków na morzu, załoga statków zdołała zrealizować wszystkie zaplanowane badania w założonym terminie. W ramach operacji zo-stały wykorzystane cztery statki: Ocean Observer do badań batymetrii oraz Ocean Vantage, Hori-zon Geobay i Horizon Geodiscovery do badań geotechnicznych. Te jednostki morskie, przeznaczając ponad 4,5 tysiąca godzin na morzu, aktywnie uczestniczyły w przeprowadzeniu precyzyjnych po-miarów i analiz. Za porty operacyjne podczas kampanii posłużył w głównej mierze port w Gdańsku oraz dodatkowo port w Kiel (Niemcy).

Zebrane próbki zostały starannie spakowane, przygotowane do transportu, a następnie wysłane na ląd do laboratoriów celem analizy.
Portami operacyjnymi wykorzystanymi podczas kampanii badań były Władysławowo dla platformy Combifloat C-726 „KOPERNIK-1”, a dla mniejszych jednostek służył port w Łebie.

Dane geotechniczne i geofizyczne odgrywają istotną rolę w procesie planowania i budowy morskiej farmy wiatrowej. Dzięki zebranym informacjom inżynierowie mogą dokładnie zrozumieć warunki geologiczne i topograficzne dna morskiego, co umożliwia zaprojektowanie stabilnych fundamentów i konstrukcji. Poprawne zrozumienie warunków gruntowych pozwala również zoptymalizować proces budowy, zapewniając efektywność i kontrolę kosztów.

BC-Wind to projekt morskiej farmy wiatrowej położonej około 23 kilometrów na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim. Projekt zakłada osiągnięcie planowanej mocy do 500 MW, przy całkowitej powierzchni farmy wynoszącej 90,94 km².

Farma BC-Wind jest w zaawansowanym etapie rozwoju i jest jednym z kluczowych projektów na polskiej części morza bałtyckiego. Projekt posiada już wydaną decyzję środowiskową oraz warunki przyłączenia do sieci. Aktualnie priorytetem jest kontraktowanie kluczowych dostawców komponentów morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, planowanie bazy serwisowej oraz finalizacja badań geotechnicznych na lądzie.

Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, zakończenie fazy kontraktowania oraz podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej.

Aktualności

Podobne
artykuły

Wszystkie
3 czerwca

Ocean Winds organizuje spotkanie dla potencjalnych dostawców branży morskiej energetyki wiatrowej

9 czerwca Ocean Winds w Polsce, jeden z globalnych liderów branży morskiej energetyki wiatrowej, organizuje…

Czytaj więcej
3 lutego

Program Absolwent OW

Prowadzony od 2020 roku międzynarodowy program dla studentów kierunków technicznych, który jest własną inicjatywą Ocean…

Czytaj więcej