Czcionka:
A A A
Kontrast:
A A A A
Idź do oceanwinds.com

Ocean Winds Polska stawia na edukację dzieci i młodzieży  

Ocean Winds, międzynarodowa firma zajmująca się morską energią wiatrową, założona jako joint venture 50-50 EDP Renewables i ENGIE, rozwijająca morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, prowadzi w Polsce programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich technicznych. Flagowy program o nazwie „Kariera z wiatrem” zaznajamia uczniów z potencjałem energetycznym wiatru morskiego, rozwija ich wiedzę w zakresie morskich farm wiatrowych i przedstawia możliwości rozwoju zawodowego w tym sektorze gospodarki. Ponadto firma realizuje projekt „Wind Experts” kierowany do dzieci w szkołach podstawowych w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Kariera z wiatrem_OW_logo

Wiodącymi szkołami w pierwszej, pilotażowej edycji „Kariery z wiatrem” są: Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie oraz Zespół Szkół Nr 2 im Władysława Orkana w Szczecinie. Ze wszystkimi szkołami oraz współorganizatorem akcji – Przemysłową Agencją Rozwoju – Ocean Winds podpisała listy intencyjne o wieloletniej współpracy.  

Od początku roku szkolnego 2021/2022 do kwietnia 2022 r. przeprowadzono w wy-mienionych szkołach 17 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 120 uczniów drugich i trzecich klas przy zaangażowaniu 13 nauczycieli. Spotkania miały formę angażujących wykładów, których elementem była aktywna współpraca online z prowadzą-cymi program. 

Uczniowie kształcący się na profilach: technik energetyk, technik odnawialnych źródeł ener-gii oraz technik elektryk zostali zapoznani między innymi z etapami powstawania morskich farm wiatrowych, łańcuchem dostaw komponentów i strategicznymi aspektami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na przykładach realizowanych przez Ocean Winds inwestycji na świecie.   

W Ocean Winds wierzymy w siłę transferu wiedzy i długofalowe perspektywy rozwoju naturalnych źródeł energii w Polsce, a szczególnie morskiej energetyki wiatrowej, już od najmłodszych lat. Dlatego angażujemy się w dialog z młodzieżą, uczniami technicznych szkół średnich i staramy się pokazać im kulisy naszej pracy i zawodowego rozwoju w sektorze offshore” – tłumaczy Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind, realizowanego przez Ocean Winds w Polsce. „Program Kariera z wiatrem dobrze realizuje swoje edukacyjne cele i planujemy go kontynuować w kolejnych semestrach”dodał Kacper Kostrzewa z Ocean Winds. 

Według Kierownika Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie, Pani Beaty Wronieckiej, udział uczniów w programie „Kariera z wiatrem” umożliwia im: 

 „poszerzenie horyzontów o świeżą wiedzę z zakresu wykorzystania potencjału energetycznego wiatru”. Do tej pory mało mówiono o tym w naszej szkole, co za sprawą Ocean Winds dynamicznie się zmienia” – powiedziała Pani Beata Wronicka, Kierownik Kształcenia Zawodowego, Koordynator programu z ramienia szkoły w Zespolu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie. 

Oprócz edukacji na poziomie szkół średnich, Ocean Winds organizuje międzynarodową akcję „Winds Experts” dedykowaną uczniom w wieku 8-12 lat w trzech krajach, gdzie Ocean Winds prowadzi swoje projekty: Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zmian klimatu oraz promowanie skutecznych rozwiązań redukujących ich efekty. W ramach kampanii „Winds Experts” dzieci wzięły udział w dwóch specjalnie przygotowanych sesjach edukacyjnych, podczas których edukator będący specjalistą w sprawach środowiskowych, zaprezentował tematy związane z morską energetyką wiatrową. Uczniowie wspólnie z nauczycielami zyskają wiedzę na temat energii i różnych jej źródeł, szczególnie energii odnawialnej. W tym celu udostępnione zostały interaktywne materiały edukacyjne i gry weryfikujące zdobytą wiedzę. Wszelkie materiały zostały przygotowane w języku polskim i znajdują się na stronie:  https://windexperts.oceanwinds.com/poland/

Aktualności

Podobne
artykuły

Wszystkie
10 marca

Właśnie rozpoczyna się rekrutacja do III edycji Programu Absolwent OW!

Jest to międzynarodowy program, będący własną inicjatywą Ocean Winds, prowadzony z sukcesami od 2020 roku…

Czytaj więcej
3 marca

Ocean Winds i Aker uzyskują drugie pozwolenie na działalność w Korei Płd

Ocean Winds i Aker Offshore Wind uzyskują drugie pozwolenie na działalność dla projektu pływającej morskiej…

Czytaj więcej